Öğr. Gör. CEYLAN ÖZBEK AYAZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. CEYLAN ÖZBEK AYAZ

T: (0282) 250 3310

M ceylanayaz@nku.edu.tr

W ceylanayaz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri
Ana Bilim Dalı:
Yüksek Lisans
Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2012-2015
Tez: Farklı Sosyoekonomik Düzeyde Bulunan Ailelerin, Çocuklarının Okuryazarlığını Desteklemek İçin Kullandıkları Okuryazarlık Uygulamaları Ve Materyallerinin Belirlenmesi- Tekirdağ İli Örneği (2015)
Lisans
Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EОİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:OKUL ÖNCESİ ÖОRETMENLİОİ
Öğrenim Yılları: 2006
Tez:
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MADEN MÜHENDİSLİОİ
Öğrenim Yılları: 1998
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2010-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2006-2010
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZKAN KILIÇ Ö., ÖZBEK AYAZ C., 5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN DEĞERLERE YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYİNİ ARTTIRMADADEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMININ ETKİSİ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 11, pp. 818-824, 2018.
Özgün Makale EBSCOHOST, PROQUEST, MLA, SOBIAD Erişim Linki
2. ÖZBEK AYAZ C., GÜLEÇ H., ÖZKAN KILIÇ Ö., OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN BİLİMLETANIŞTIĞI NOKTA: COĞRAFYA EĞİTİMİNİN ÖNEMİ, The Journal of Academic Social Science Studies, vol. 70, pp. 103-117, 2018.
Özgün Makale DOAJ, SOBIAD, MLA, ASOS Erişim Linki
3. ÖZBEK AYAZ C., GÜLEÇ H., ARCAGÖK S., OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARI İÇİN HAZIRLANAN COĞRAFYA EĞİTİMİNİNETKİLİLİĞİ: COĞRAFİ BÖLGELERİMİZİ TANIYALIM, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 11, pp. 544-552, 2018.
Özgün Makale Ebsco Host, Proquest, Sobiad, Erişim Linki
4. ÖZBEK AYAZ C., ÖZKAN KILIÇ Ö., MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMIÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BRANŞ MEMNUNİYETİNİN,ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMELERİNDEKİ ETKİSİ, The Journal of Academic Social Science Studies, pp. 413-430, 2018.
Özgün Makale SOBIAD, ASOS Erişim Linki
5. GÜLEÇ H., ÖZBEK AYAZ C., Öğretmen Adaylarının Benlik Saygıları ve Mesleki Benlik Saygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 6, pp. 556-579, 2017.
Özgün Makale EBSCO
6. ÖZBEK AYAZ C., Ailelerin Çocuklarıyla Gerçekleştirdikleri Okuryazarlık Uygulamaları Arasındaki Farklılıkları Belirleme, JASSS(THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCİAL SCIENCE STUDIES), pp. 543-560, 2015.
Özgün Makale SOBIAD, MLA, EBSCO, TEİ
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZBEK AYAZ C., GÜLEÇ H., ŞAHİN Ç., Ailelerin, Çocuklarıyla Birlikte Gerçekleştirdikleri Okuma Aktivitelerinin Düzeyini Belirleme, KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD), cilt 18, ss. 1-19, 2017.
Özgün Makale EBSCO
2. AKTAN ACAR E., ÖZBEK AYAZ C., Erken Çocukluk Eğitiminde Yaşamın İçinde Bir Okul Decroly, Türkiye Özel Okullar Derneği Dergisi, cilt 6, ss. 26-28, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZBEK AYAZ C., Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği: Büyük Düşünceler/Fikirler, Modeller Ve Yaklaşımlar, Bölüm: EĞİTİMDE TABULA RASA ANLAYIŞINI YIKAN VE ÇOCUĞUN RÖNESANSINI YARATAN BİR DEVRİM: MONTESSORİ METODU, Yayın Yeri: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Editör: EBRU AKTAN ACAR, 2017.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZBEK AYAZ C., DEVECİ M., ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI MEZUNLARININ İSTİHDAM DURUMLARI İLE MESLEKİ DOYUMLARININ BELİRLENMESİ: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, 6.ULUSLARARASI ÇOCUKLUK BİZDE KALSIN ÇALIŞTAYI (02.05.2015-03.05.2015).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. DEVECİ M., ÖZBEK AYAZ C., OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ, 24. ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ (25.09.2014-27.09.2014).
Poster
Katıldığı Kurslar
İÇİMİZDEKİ MÜZİK, Yer:ÇANAKKALE, 09.05.2015-09.05.2015.
Okul Öncesinde Orff Schulwerk Uygulamaları, Yer:EDİRNE, 12.04.2015-12.04.2015.
Erken Çocukluk Döneminde Orff Schulwerk Uygulamaları, Yer:ÇANAKKALE, 20.12.2014-20.12.2014.
San Francisco School ve Orff Schulwerk’te Türk Müziği ve Dansları, Yer:İSTANBUL ALEV OKULLARI, 11.05.2014-11.05.2014.
İçimizdeki Ritim, Yer:ÇANAKKALE, 06.04.2013-06.04.2013.
Bedenden Oyuna Oyundan Şarkıya, Yer:ÇANAKKALE, 15.12.2012-15.12.2012.
2. ORFF SCHULWERK YAZ KURSU, Yer:ADRASAN/ANTALYA, 14.08.2012-18.08.2012.
Aldığı Sertifikalar
çocuklarla oyun oynarken onları tanımak, Çocuk testleri eğitimi, Yer:Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Anaokulu, 24.12.2016-25.12.2016.
MİNİK YILDIZLAR BİLİM AKADEMİSİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ, Yer:TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 16.06.2014-20.06.2014.
Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi PECS, Yer:TEKİRDAĞ, 25.04.2013-26.04.2013.
NKÜ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ BİLİM OKULU, Yer:TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 28.01.2013-01.02.2013.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Drama ve İletişim Becerileri, Yer:TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 25.04.2013-02.05.2013.
Okul Öncesinde Uygulanan GEMS Programı, Yer:ENKA OKULLARI İSTANBUL, 08.12.2012-08.12.2012.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
6.ULUSLARARASI ÇOCUKLUK BİZDE KALSIN ÇALIŞTAYI, Yer:ÇANAKKALE, Düzenleyenler:ÇOCUKLUK BİZDE KALSIN DERNEĞİ - ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, 02.05.2015-03.05.2015.
Okul Öncesinde Alternatif Eğitim Alternatif Okullar Konferansı, Yer:HALİÇ ÜNİVERSİTESİ KAĞITHANE KAMPÜSÜ, Düzenleyenler:ALTERNATİF OKULLAR, 04.04.2015-05.04.2015.
24.ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ, Yer:EDİRNE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Düzenleyenler:TRAKYA ÜNİ VERSİTESİ, 25.09.2014-27.09.2014.
Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Yer:İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ, Düzenleyenler:KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ, 25.09.2014-27.09.2014.